Hilbrink | Home

EDITIE december 2014

Fiscale eindejaarstips voor particulieren

Het is misschien niet de leukste klus, maar wel een verstandige: in de laatste maand van het jaar nog even een blik werpen op uw fiscale zaken. Wellicht valt er wat te besparen namelijk. 

Laten we beginnen met uw box 3 vermogen. Over uw vermogen op peildatum 1 januari 2015, voor zover dat uitgaat boven de wettelijke drempel, betaalt u effectief 1,2% inkomstenbelasting in box 3. Bent u van plan om binnenkort (grotere) uitgaven te doen, probeer dan om vóór het einde van het jaar uw portemonnee te legen. Iedere euro die u voor het uiteinde uitgeeft, levert in dat geval 1,2 cent fiscaal voordeel op. 

Bent u op zoek naar een fiscaal vriendelijke of slimme manier om uw box 3 vermogen omlaag te brengen, dan kunt u denken aan het verbouwen van uw woning, het aflossen van de eigenwoning lening of het doen van schenkingen. 

Gaat u verbouwen, dan profiteert u van een laag btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. Dit lage tarief geldt nog tot 1 juli 2015.
lees verder . . .

Fiscale eindejaarstips voor ondernemers

Het einde van het jaar nadert en dat is traditioneel een goed moment om te kijken wat er nog eventueel fiscaal geregeld moet of kan worden. De fiscale check aan het einde van het jaar kan worden onderverdeeld in een aantal standaard punten die jaarlijks terugkomen en een aantal nieuwe zaken die per 1 januari 2015 wijzigen. 

Een aantal belangrijke jaarlijks terugkerende zaken om na te gaan: 

- Belastingrente: Nu het einde van het jaar nadert, heeft u waarschijnlijk redelijk goed zicht op uw resultaat voor 2014. Het is raadzaam om na te gaan of de opgelegde voorlopige aanslagen te hoog of te laag zijn vastgesteld. Indien nodig, kunt u de fiscus verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen. Doe dit vóór 1 mei 2015 om te voorkomen dat er belastingrente in rekening gebracht bij een hogere dan eerder verwachte winst. 

- Verliesverdamping: Vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen kunnen een verlies verrekenen met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is dit drie respectievelijk negen jaar. Heeft u een verlies dat dreigt te verdampen, ga dan na of u dit jaar nog winst naar voren kunt halen door bijvoorbeeld investeringen uit te stellen of een later geplande verkoop van een bedrijfsmiddel dit jaar nog te realiseren.
lees verder . . .

Onderhandelingen belastingverdragen in 2015

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen. 

In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2015 nieuwe gesprekken aangaan met Irak, Mozambique en Senegal. Daarnaast zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met België, Canada, Duitsland, Frankrijk en Thailand. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen.
lees verder . . .

Belastingdienst moet ‘grensoverschrijdende’ fiscale eenheid toestaan

Na de beslissing van het Europese Hof van Justitie (arrest van 12 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:1758) heeft de belastingkamer van het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist dat de Belastingdienst het vormen van een zogeheten grensoverschrijdende fiscale eenheid moet toestaan.
lees verder . . .

Voorlopige aanslag 2015 aanvragen, wijzigen of stoppen

Dit jaar kunt u vanaf 21 november voor het eerst een voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen of stopzetten met een online formulier. 

Vanaf 21 november 2014 kunt u kiezen hoe u een voorlopige aanslag over 2015 wilt aanvragen, wijzigen of stopzetten:
lees verder . . .