Hilbrink | Home

EDITIE februari 2015

De rekening-courant van de dga

De ondernemer die via een bv werkt, wordt dga genoemd. Deze afkorting staat voor directeur-grootaandeelhouder. Een dga is werknemer van zijn eigen bv. Een gewone werknemer ontvangt salaris en daar moet hij het mee doen. De gemiddelde dga neemt uit de kas van de zaak wat hij nodig heeft voor zijn levensonderhoud en zijn pleziertjes. Als dat meer is dan zijn netto salaris, wordt dit meerdere in rekening-courant geboekt. Het betreft een schuld aan de bv. Het komt vaak voor dat dergelijke schulden enorm oplopen. De fiscus kan hier problemen over maken. De belastinginspecteur kan stellen dat de dga niet van plan is de schuld terug te betalen. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat een dividend is uitgekeerd. 

Dga’s moeten over dividenden die zij van hun bv’s ontvangen 25% inkomstenbelasting betalen (box 2). Als een schuld aan de bv wordt weggestreept, betreft dit een netto dividend. Voor de berekening van de 25% moet dan brutering plaatsvinden. Als de schuld bijvoorbeeld € 75.000 bedraagt, wordt het bruto dividend op € 100.000 gesteld en is de box 2-heffing € 25.000. Het tarief van box 2 bedraagt in 2014 overigens tijdelijk 22% tot een bedrag van € 250.000, zodat het misschien een goed idee is om nog dit jaar op eigen initiatief de schuld aan de bv via dividend weg te werken.
lees verder . . .

Tegenslag voor Belastingdienst in jacht op zwartspaarders

Het Gerechtshof Arnhem heeft beoordeeld dat naheffingen en boetes die zijn opgelegd aan vermoedelijke zwartspaarders ongeldig zijn. Sinds 2001 maakte het ministerie van Financiën drie keer gebruik van deze tipgevers. De lijst blijkt zeer betrouwbaar; 61 van de 69 namen bleek inderdaad zwart geld te hebben. Ondanks de inkeerregeling staan er nog tientallen miljarden op buitenlandse rekeningen geparkeerd.
lees verder . . .

Slordig met je ritadministratie? Belastingdienst is onverbiddelijk met de bijtelling

Wie een auto van de zaak heeft, maar geen bijtelling voor zijn kiezen wil krijgen, moet elke kilometer vastleggen. Doe je dat niet, dan gaat de fiscus er vanuit dat je met die auto privé meer dan 500 kilometer per jaar rijdt. Dan wordt je belastbaar inkomen verhoogd met de bijtelling.
lees verder . . .

Waterschapsbelasting fors gestegen

We zijn de afgelopen zes jaar een stuk meer gaan betalen aan waterschapsbelasting. Dat heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen becijferd in aanloop naar de verkiezingen voor de waterschapsbesturen in maart. Ze keken hiervoor naar de ontwikkeling van de heffingen in de bestuursperiode 2009-2015.
lees verder . . .

We blijven sparen

Ondanks de lage rente blijven Nederlanders toch sparen. De spaarrekening blijkt voor velen ‘een veilige’ manier om meer greep te houden op de financiën. Zo’n 78 procent van de vermogens in ons land wordt dan ook in spaargeld aangehouden, het hoogste percentage van heel Europa.
lees verder . . .