---

De belastingmoraal is langzaam aan het veranderen

De laatste tijd is er veel te doen over bedrijven en particulieren die fiscaal zich ‘op het randje’ begeven. Zo wordt massaal jacht gemaakt op zwartspaarders en heeft de Belastingdienst een speciale eenheid opgericht om de belastingzaken van de allerrijksten in Nederland in de gaten te houden.

De intensivering van fiscale controle houdt ook niet op bij de grens, internationaal zet men namelijk al langere tijd in op het opdoeken van fiscaal lucratieve ontwijkingconstructies. Daarbij blijven overheden en belastingdiensten niet buiten schot.

Zo zal u vast niet ontgaan zijn dat er onlangs commotie was rond Starbucks en de afspraken die met de Nederlandse Belastingdienst zijn gemaakt omtrent de belastingafdracht van het internationale concern. De Deense EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) vindt dat Nederland zich moet schamen voor de gemaakte afspraken. De afspraken die de Nederlandse fiscus met Starbucks heeft gemaakt, hebben volgens Vestager de lasten voor Starbucks kunstmatig verlaagd. Haar conclusie vindt ook in Nederland bijval, bijvoorbeeld bij Groen Links en de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

Lees verder...

---

Nieuwe VAR leidt tot angst bij bedrijven

Door de beoogde Wet Deregulering Arbeidsrelaties , de vervanging van de VAR, zijn veel bedrijven bang dat zij de zzp’ers die zij inhuren achteraf als werknemers moeten behandelen. Bedrijven zijn druk bezig de risico’s daarvan af te wentelen.

Lees verder...

---

BTW-vrijstelling ook voor niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren

Gezondheidskundige verzorging is btw-vrijgesteld als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie. Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad mogen niet-BIG-geregistreerden eveneens een beroep doen op btw-vrijstelling, mits zij kwalitatief soortgelijke diensten verrichten.

Lees verder...

---

Gemeenten innen meer belasting

Gemeenten vangen volgend jaar meer dan 9 miljard euro aan belastingen. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard aan heffingen.

Lees verder...

---

Fiscus mag naam tipgever geheim houden

De Belastingdienst mag de naam geheimhouden van een tipgever in een zaak tegen zwartspaarders. Dat oordeelde de Hoge Raad. Eerder bepaalde het gerechtshof dat ambtenaren de naam van een tipgever die in 2009 Nederlanders verklikte die hadden verzwegen dat zij een bankrekening in Luxemburg hadden, wel hadden moeten noemen tegenover de rechter.

Lees verder...

---