Hilbrink | Home

EDITIE januari 2015

Ondernemer krijgt moeilijk een hypotheek

Voor starters op de woningmarkt is het de laatste jaren veel moeilijker geworden een hypotheek te krijgen. Tien jaar geleden was een lening tot 125% van de aankoopsom mogelijk. Door de daling van de woningprijzen zijn veel woningbezitters in de problemen gekomen, omdat hun woning onder water staat. Dit speelt in het bijzonder bij echtscheiding. De ongunstige verhouding tussen de waarde van de woning en de financiering is ook problematisch voor banken. In verband met het voorgaande is de Gedragscode Hypothecaire Financiering in het leven geroepen. Deze code richt zich tegen zogenoemde overcreditering. De maximale lening mag in 2014 in principe niet hoger zijn dan 104% van de waarde van de woning. In 2015 wordt deze norm nog aangescherpt. Dit kan tot gevolg hebben dat men voor de vervanging van de keuken en de badkamer eigen geld moet meebrengen. 

Het zijn vooral ondernemers die klagen over de beperkte hypotheekmogelijkheden. Bedenk dat Nederland momenteel zo’n 800.000 zzp’ers kent. Het gaat dus niet om een kleine groep. Omdat ondernemers geen vast inkomen genieten, is de kredietverstrekking aan hen risicovoller. Voor ondernemers mag de leencapaciteit worden bepaald op basis van het gemiddelde inkomen van de drie meest recente jaren. Als gevolg van de economische crisis kijken banken bij een dalend inkomen vooral naar het laatste jaar. Soms wordt daar veiligheidshalve zelfs nog wat van afgetrokken.
lees verder . . .

Fiscale-eenheidsregime aangepast

Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 11 december 2014 uitspraak gedaan in drie zaken over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

De uitspraak vloeit voort uit zogeheten prejudiciële vragen die het gerechtshof eerder heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het huidige fiscale-eenheidsregime op punten tekort schiet.
lees verder . . .

Belastingtip: ondernemer, dit mag je sparen voor je pensioen

Met ingang van 2015 zijn zoals elk jaar veel fiscale aftrekposten, belastingschijven en andere gegevens veranderd. Voor ondernemers is belangrijk dat zij minder pensioen mogen opbouwen. De maxima voor zowel de jaarruimte als voor de oudedagsreserve zijn verlaagd.
lees verder . . .

Nieuwe pensioenregels aangenomen

Per 1 januari 2015 is de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) ingegaan. De Eerste Kamer heeft hiermee met een ruime meerderheid ingestemd. Hiermee komt er een eind aan een jarenlange discussie over de wet. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma, die het wetsvoorstel instuurde, is blij met deze steun. "Het is goed dat er nu duidelijkheid is. De pensioenfondsen kunnen nu snel aan de slag met de verbeterde regels." Wel geeft ze aan dat pensioenfondsen nog tot begin 2015 met de huidige rekenrente mogen blijven rekenen, totdat duidelijk wordt welke rekenrente Brussel zal handhaven voor verzekeraars. Ook zal Klijnsma het nieuwe financieel toetsingskader over drie jaar evalueren en de beide Kamers op de hoogte houden van toekomstige wijzigingen.
lees verder . . .

Informatie voor alleenstaande ouders die toeslag moeten terugbetalen

Bent u alleenstaande ouder en krijgt u kindgebonden budget? Als u toeslag moet terugbetalen, valt het kindgebonden budget vanaf 2015 onder de beslagvrije voet. Houden we voor u al rekening met een beslagvrije voet? Dan betalen we uw kindgebonden budget voor 2015 gewoon uit.
lees verder . . .