Hilbrink | Home

EDITIE juli 2014

Verbeteringen in werkkostenregeling

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën begin juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren. 
lees verder . . .

Vakantiewerk in onderneming ouders

Veel ondernemers laten hun kinderen vakantiewerk doen. Over de beloning moet loonbelasting worden ingehouden. De beloning is aftrekbaar van de winst als deze zakelijk is. Het kind moet van de fiscus wel werken voor zijn geld. Bij een onzakelijk hoge beloning is de onzakelijke component een privé-onttrekking. In de bv-sfeer geniet de aandeelhouder in een dergelijk geval een verkapt dividend. 
lees verder . . .

Premiekorting bij indienstneming van jongere uitkeringsgerechtigden

Vanaf 1 juli 2014 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een premiekorting toepassen bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.

Het kabinet vindt het van belang dat jongeren niet langdurig in een uitkering blijven. Het streeft er naar hen perspectief te geven op een plek op de arbeidsmarkt. Het kabinet vindt daarom op dit moment een impuls nodig om werkgevers te stimuleren deze jongeren een kans te geven. Het gaat om een tijdelijke regeling, die gericht is op nieuwe banen in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Een werkgever kan voor elke aanname en zolang de betreffende jongere uit de doelgroep in dienst is maximaal twee jaar een premiekorting van € 3.500 op jaarbasis op zijn premies werknemersverzekeringen toepassen. 
lees verder . . .

Negatieve nalatenschappen

Sinds de crisis van 2008 komt het steeds vaker voor dat erfenissen niet meer zonder meer worden geaccepteerd. De angst dat de nalatenschap negatief is en dus de erfgenamen voor de schulden opdraaien, is groot.

Om die reden worden de nalatenschappen vaak beneficiair aanvaardt. Door op deze wijze de nalatenschap te aanvaarden, worden erfgenamen in principe niet aansprakelijk voor schulden uit een erfenis. Alleen als de nalatenschap positief is, zal de erfgenaam deze aanvaarden. 
lees verder . . .

Geen BTW-jaaraangiften voor zonnepaneeleigenaar-ondernemers

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Merkies (SP) over het bericht dat meer dan 3.000 eigenaren van zonnepanelen een forse naheffingsaanslag omzetbelasting hebben gekregen. Als deze ondernemers alsnog aangifte doen, blijven de boeten in stand, aldus Wiebes. Ook wenst hij voor deze groep startende ondernemers geen uitzondering te maken door jaaraangiften toe te staan.

Wiebes stelt dat al deze eigenaren er voor geopteerd hebben om als ondernemer te worden aangemerkt. Zij hebben een aanslag gekregen van in totaal € 5161, bestaande uit een automatisch gegenereerde schatting van € 5000 belasting voor startende ondernemers, plus een verzuimboete van € 100 plus een aangifteverzuimboete van € 61. 
lees verder . . .