Onroerende zaken en de Bedrijfsopvolgingsregeling?

Op 1 januari 2010 zijn er zowel in de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting ruimhartige regelingen opgenomen als het gaat om de schenking of vererving van een onderneming, de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregelingen(BOR). Deze regelingen maken dat de heffing van inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting zeer beperkt is.
Helaas is een dergelijk regeling (nog) niet opgenomen in de overdrachtsbelasting.

Daar waar sprake is van een vastgoedonderneming kan de overdracht /schenking van de onderneming het dus een hoge aanslag tot gevolg hebben voor de overdrachtsbelasting.
Het is de vraag of de overdracht van de aandelen in een vastgoed BV door schenking in aanmerking voor toepassing van de BOR.

De BOR geldt, een uitzondering even buiten beschouwing latend, in principe alleen voor ondernemingsvermogen. Een BV moet dus een onderneming drijven. Pensioen- en stamrecht-bv’s doen dat niet en dus is daarvoor de BOR niet van toepassing.

Of vermogensbestanddelen ondernemingsvermogen zijn of niet, moet worden vastgesteld aan de hand van de regels voor de inkomsten belasting. Bij vastgoed-bv’s is het vaak de vraag of  de exploitatie van vastgoed wel als onderneming kan worden beschouwd. Zelf onderhoudswerkzaamheden verrichten of projectontwikkeling, kan een aanwijzing zijn dat sprake is van ondernemingsvermogen.

Lees verder...

---

Belasting voor de koning

De ministerraad besluit binnenkort of de koning belasting moet gaan betalen of daarvan vrijgesteld blijft. Dat is het belangrijkste punt in de evaluatie van de begroting van de koning die op de agenda staat, meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen.

Lees verder...

---

Nederland en Duitsland gaan belastingrulings uitwisselen

Nederland en Duitsland willen volledig transparant zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen hebben voor het andere land. De belastingdiensten van beide landen gaan daarom actief en spontaan met elkaar informatie uitwisselen.

Lees verder...

---

Fiscus heeft duizenden deals met multinationals

De Belastingdienst heeft sinds 1991 14.619 overeenkomsten gesloten met internationale ondernemingen waarin van te voren duidelijkheid is gegeven over de belasting die deze bedrijven moeten betalen. De afgelopen 20 jaar is 1590 keer een verzoek om zo'n afspraak te maken geweigerd en sinds 1998 hielden 2071 van dergelijke overeenkomsten met de fiscus op te bestaan.

Lees verder...

---

Nieuw voorstel voor EU-grondslag belasting

De Europese Commissie presenteert in haar 'actiepakket' tegen ontwijking van bedrijfsbelastingen ook een nieuw voorstel voor harmonisatie van wat lidstaten wel en niet belasten. Het omstreden bestaande plan voor zo'n 'gemeenschappelijke geconsolideerde bedrijfsbelasting grondslag' uit 2011 gaat op de helling.

Lees verder...