Hilbrink | Home

JUNI 2014

Eerste Kamer stemt in met fiscale hervorming pensioenopbouw

De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Dinsdag 27 mei ging de Eerste Kamer in meerderheid akkoord met de plannen van de staatssecretarissen Eric Wiebes (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Eerder stemde ook de Tweede Kamer al in met de afspraken over de fiscale behandeling van pensioenen, waarover het kabinet eind 2013 een akkoord bereikte met de Tweede Kamerfracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP.

De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage, treden op 1 januari 2015 in werking. De wetswijziging hangt samen met de gestegen levensverwachting en de stapsgewijze verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

lees verder . . .

Akkoord over hervorming studiefinanciering

Het kabinet heeft met de fracties van D66, GroenLinks, VVD en PvdA een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering. Met de introductie van het studievoorschot maken de partijen een bedrag oplopend tot maximaal €1 miljard vrij om te investeren in beter hoger onderwijs. Het totale budget dat jaarlijks beschikbaar komt voor de bekostiging van hoger onderwijs stijgt hiermee met een bedrag dat oploopt tot meer dan 20% ten opzichte van het budget in 2014.*

*1 t.o.v. begroting 2014: bekostiging hbo en wo (incl. ‘groen’ en prestatiebekostiging) = €4,35 miljard.

lees verder . . .

De mobiele telefoon van de ondernemer

De mobiele telefoon heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar sociaal hulpmiddel. Je kunt er onder andere mee bellen, berichten versturen, whatsappen, zoeken op internet, muziek luisteren en films kijken. De meeste ondernemers hebben het mobieltje op de zaak staan. Zij trekken de kosten af en verrekenen ook de btw. Maar hoe zit het eigenlijk met de privé zaken die met het mobieltje worden gedaan?

lees verder . . .

Zwartspaarder biecht gemiddeld 500.000 euro op

Nederlanders met zwart spaargeld in het buitenland biechten dat massaal op aan de Belastingdienst om zo mogelijke boetes te voorkomen, aldus Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën bij RTL Z.

Volgens Wiebes hebben zich sinds september vorig jaar 7500 ‘spijtoptanten’ gemeld. Met de deadline van 1 juli in zicht kiezen steeds meer mensen eieren voor hun geld. “Het gaat steeds harder. Eerst waren het er tien per werkdag, nu zijn het er honderd. En terecht: wie zich nu niet meldt en straks gepakt wordt, loopt de kans het driedubbele te betalen.

lees verder . . .

Feitelijk bestuurder bv terecht aansprakelijk gesteld voor niet betaalde
btw-naheffingsaanslagen

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een feitelijk bestuurder van een bv terecht aansprakelijk heeft gesteld voor niet betaalde btw-naheffingsaanslagen. Het hof acht daarbij onder andere van belang dat de bestuurder aanspreekpunt voor de accountant was.

Een bv maakt onderdeel uit van een groep van ondernemingen die onder meer actief is op het gebied van (internationaal) transport. De bv drijft een onderneming met als activiteiten het in- en verkopen, het huren en verhuren en leasen van transportmaterieel. In 2009 doet de accountant van de bv een melding betalingsonmacht ter zake van de btw over januari 2009. De bv wordt op 30 maart 2010 failliet verklaard.

lees verder . . .