De fiscus en nostalgie

In tijden dat de banken verlegen zaten om uw spaargeld en een spaarrekening een aantrekkelijk alternatief was voor de oude sok, kon men nog wel leven met de vermogensrendementsheffing. Vervelend, dat wel, maar het was nog uit te leggen dat u met 5% rendement, 1,2% van de opbrengst aan de fiscus kwijt was. En niet eens over het hele bedrag, maar over het gedeelte boven pak ‘m beet € 20.000 of € 40.000 als u getrouwd was. 

Met de huidige rentestanden en een beetje inflatie kan het echter zomaar zijn dat u als spaarder een effectieve belastingheffing van 100% of meer  om de oren krijgt. Dit terwijl de fiscus nostalgisch terugdenkend aan vroegere tijden nog steeds uitgaat van een fictief rendement van 4%.  

Een gang naar de rechter lijkt weinig soelaas te bieden. Verschillende procedures over de ongunstige werking van de vermogensrendementsheffing hebben niets opgeleverd. Een oplossing zal uit de spreekwoordelijke pen van de Staatssecretaris van Financiën moeten komen. Wat moet er nog meer gebeuren om de vermogensrendementsheffing aan te passen, zou u denken. Een negatieve rente misschien? Er zijn al voorbeelden bekend van landen in de eurozone waar spaarders banken moeten betalen om te mogen sparen.

Lees verder...

---

Vraagtekens rond VAR-vervanger

In het kader van de aanpak van schijnzelfstandigheid van ZZP'ers is vorig jaar de Beschikking geen loonheffingen ter vervanging van de VAR voorgesteld. Deze vervanging is echter een vroege dood gestorven. Er was met name kritiek op de forse regeldruk die het toetsen van de arbeidsrelatie tussen de ZZP'er en de opdrachtgever per opdracht met zich mee zou brengen.

Lees verder...

---

Begrotingstekort lager dan verwacht

De overheidsfinanciën zien er voor 2015 iets beter uit dan eerder verwacht. Het kabinet schat in dat het begrotingstekort op 2,1% uitkomt. Dat is een fractie lager dan de 2,2% die met Prinsjesdag nog als uitgangspunt gold.

Lees verder...

---

Belastingdienst wordt een computer

Belastingadviseurs maken zich grote zorgen over de aangekondigde bezuiniging bij de Belastingdienst. ,,De belangrijkste zorg is de bereikbaarheid van de Belastingdienst en of je daadwerkelijk nog contact hebt van mens tot mens. Wat betekent dit voor de rechtsbescherming van belastingplichtigen?'', zei Marnix van Rij, de voorzitter van de orde van belastingadviseurs, vrijdag bij BNR.

Lees verder...

---

Zelfstandigenaftrek blijft na belastingherziening

Regeringspartijen VVD en PvdA zijn niet van plan in de herziening van het belastingstelsel de zelfstandigenaftrek af te schaffen. De PvdA startte eerder een discussie over oneigenlijke concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt tussen werknemers met een dienstverband en zelfstandigen zonder personeel , wegens het fiscale voordeel voor de laatste groep.

Lees verder...