Hilbrink | Home

EDITIE MAART 2014

Belastingdienst breidt vooraf ingevulde aangifte uit

Vanaf 1 maart stelt de Belastingdienst voor miljoenen Nederlanders de vooraf ingevulde belastingaangifte ter beschikking. Dit jaar is de aangifte voor ongeveer zes miljoen particulieren volledig vooraf ingevuld. Voor ongeveer vier miljoen mensen is de aangifte gedeeltelijk ingevuld. 

Nieuw is dat de fiscus dit jaar ook de aftrekbare premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vooraf invult. Mensen hoeven de aangifte alleen nog maar te controleren, wijzigen of aan te vullen en deze uiterlijk 1 april 2014 in te dienen. 

lees verder . . .

Fiscale voordelen voor onderzoek en ontwikkeling

Innovatie is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Daarom heeft de regering allerlei fiscale regelingen getroffen om dit te stimuleren. Een ondernemer die persoonlijk speur- en ontwikkelingswerk verricht, heeft recht op extra zelfstandigenaftrek. Deze aftrek geldt als in principe fulltime in de onderneming wordt gewerkt en bovendien op jaarbasis minimaal 500 uur wordt besteed aan werk dat bij een zogenoemde S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk. De aftrek bedraagt € 12.310. Dit wordt ook wel de ‘Willy Wortel-regeling’ genoemd. De genoemde verklaring moet worden aangevraagd bij RVO.nl. Tot voor kort heette dit AgentschapNL, daarvoor CenterNovem. Bij deze instelling werken technische mensen die een en ander kunnen beoordelen.

lees verder . . .

Fiscus mag gegevens KLPD gebruiken voor opleggen LB-naheffingsaanslagen

Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft geoordeeld dat een werknemer niet heeft bewezen dat hij minder dan 500 privé km’s met de auto van de zaak heeft gereden. De inspecteur mag voor het opleggen van de naheffingsaanslagen gebruik maken van de gegevens van het KLPD.

lees verder . . .

Meer informatieplicht bij lening eigen BV of ouders

Belastingplichtigen moeten ieder jaar veel informatie aan de Belastingdienst verstrekken om er voor te zorgen dat de overheidslasten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Denk aan de aangifte voor de loonbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting. Daarnaast dient er een goede administratie bijgehouden te worden die de Belastingdienst in staat moet stellen om de diverse aangiften adequaat te controleren. In bepaalde gevallen is er een extra informatieverplichting bijgekomen.

lees verder . . .

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor ondernemers: de ondernemersaftrek uitgelegd in een korte video

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Eén van de onderwerpen waar veel vragen over worden gesteld, is de ondernemersaftrek. In een video geeft de Belastingdienst uitleg daarover.

lees verder . . .