Pensioen in eigen beheer

De toekomst van het pensioen dat de directeur groot aandeelhouder in zijn eigen BV in eigen beheer opbouwt, blijft onzeker. Eerder in deze briefhadden we het al over het Oudedagsparen in eigen beheer, de mogelijke opvolger van pensioen in eigen beheer. 

Onlangs heeft de Staatssecretaris in een nieuwe brief over pensioen in eigen beheer twee uiteindelijke oplossingsrichtingen voorgelegd.

• het uitfaseren van pensioen in eigen beheer via een afkoopregeling

• het blijven faciliteren van een vorm van opbouw van pensioen in eigen beheer via het zogenoemde oudedagssparen in eigen beheer (OSEB).

Bron: Actuele artikelen

Lees verder...

---

Bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte

Openbare bibliotheken gaan digibeten en mensen zonder computer helpen bij de belastingaangifte of andere zaken met de fiscus. Staatssecretaris van Financiƫn Eric Wiebes tekende hiervoor onlangs een overeenkomst met de bibliotheken in de openbare bibliotheek van Den Haag.

Lees verder...

---

Let nog steeds op volstorting kapitaal bij oprichten BV

Met de introductie van de 'flex-BV' in 2012 werd het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro afgeschaft. Desalniettemin wordt een bepaald minimumkapitaal nog steeds gehanteerd. Dit brengt verplichtingen met zich mee, en dus ook interessante rechtspraak.

Lees verder...

---

Strenge belastingregels verslechteren vestigingsklimaat Nederland

De nieuwe belastingvoorstellen van de Europese Commissie gaan hoe dan ook slecht uitpakken voor Nederland als vestigingsland, stellen critici. Ook bedrijven die niet aan belastingplanning doen zullen erdoor worden afgeschrikt.

Lees verder...

---

Omzetbelasting over deskundigenkosten moet worden vergoed aan onteigende BTW-ondernemer

De BTW over de door een onteigende gemaakte deskundigenkosten komt voor vergoeding in aanmerking, ook wanneer de onteigende een BTW-ondernemer is die belaste prestaties verricht.

Lees verder...