Hilbrink | Home

EDITIE oktober 2014

Werkkostenregeling verandert en is vanaf januari 2015 verplicht: Is uw administratie daarvoor gereed?

De werkkostenregeling is voor iedere werkgever verplicht vanaf 1 januari 2015. En er zijn enkele veranderingen vanaf januari 2015. Maak uw administratie gereed voor de werkkostenregeling 2015.

De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die behoren tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit kan voor u betekenen dat u op 1 januari 2015 uw administratie moet hebben aangepast.
lees verder . . .

Schenkingsvrijstelling coulant toegepast voor nieuwbouwwoning

Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan.

Dat heeft het kabinet vandaag gemeld in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Mensen die gebruikmaken van de coulante toepassing van de regeling mogen het geldbedrag dat zij in 2014 belastingvrij hebben ontvangen en nog niet geheel in 2014 konden besteden, gebruiken om resterende aankooptermijnen die zich in 2015 aandienen, te voldoen.
lees verder . . .

VAR nieuwe stijl

Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 zzp’ers. De afkorting staat voor zelfstandige zonder personeel. Het is zeer twijfelachtig of al die neringzoekenden ook echt zelfstandig zijn. Het vermoeden bestaat dat een groot deel van hen in werkelijkheid in loondienst is. Of er sprake is van loondienst is trouwens afhankelijk van de omstandigheden. Hoe men de arbeidsverhouding contractueel heeft ingekleed, is niet doorslaggevend. Het is voor een opdrachtgever natuurlijk uitermate vervelend om achteraf met naheffingen van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen te worden geconfronteerd. Om een opdrachtgever de nodige rechtszekerheid te verschaffen is het instituut VAR in het leven geroepen (verklaring arbeidsrelatie).
lees verder . . .

Belastingdienst gaat saldinisten waarschuwen

De Belastingdienst stuurt honderden ‘saldinisten’ binnenkort een brief. Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten.

Banken zijn verplicht dergelijke ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit FIU (artikel 16 WWFT). De Belastingdienst gaat deze ‘saldinisten’ er per brief op wijzen dat ook contant geld boven een bepaald bedrag moet worden opgegeven als vermogen in de aangifte inkomstenbelasting.
lees verder . . .

Wiebes niet van plan oldtimerregeling aan te passen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij niet van plan is om de huidige oldtimerregeling aan te passen. Volgens hem is de fiscaliteit minder geschikt voor het voeren van het beleid ter stimulering van behoud van ‘rijdende’ monumenten.
lees verder . . .