---

Inzagerecht schuldeisers in de administratie van failliet?

Wie kent het niet? De debiteur die maar excuses blijft verzinnen om niet te betalen en tegen de tijd dat je het als schuldeiser echt zat bent, gaat de debiteur failliet. De kans op enige betaling daalt daarmee naar minder dan 5%. Dat maakt de meeste crediteuren boos en teleurgesteld en sommige van hen zinnen dan ook op nadere stappen tegen de bestuurders van hun debiteur, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijke aansprakelijkheid. Dit vereist dat sprake is van een onrechtmatige daad van de bestuurder van de failliet tegenover haar schuldeiser. Dat is bijvoorbeeld het geval als de bestuurder van de failliet de financiële verplichting aanging terwijl hij al wist dat de vennootschap deze niet zou kunnen nakomen. Probleem daarbij is dat de boze schuldeiser die wetenschap zal moet bewijzen voor een rechter.

Hoe doe je dat zonder informatie? Een crediteur probeerde dit door de curator te vragen om inzage te geven in de (financiële) administratie om te beoordelen of het mogelijk was een vordering in te stellen tot aansprakelijkstelling van de (feitelijk) bestuurders van de failliete vennootschap. Het verzoek werd door de curator afgewezen omdat hij meende dat de crediteur hiervoor geen rechtstreeks en voldoende belang heeft. Er is weliswaar een wettelijke regeling die inzage mogelijk maakt maar die ziet niet op deze situatie, aldus de curator. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad hierop in april 2016 moeten beslissen en hij oordeelde dat de curator gelijk heeft. De inzagemogelijkheid die een schuldeiser heeft in de financiële administratie van een failliet is beperkt tot de vaststelling van de hoogte, aard of inhoud van zijn vordering. Indien echter inzage wordt verlangd met het oog op een mogelijk door hem in te stellen vordering tegen een derde, zoals de voormalige beleidsbepaler van een failliete vennootschap, is geen sprake van een rechtstreeks en voldoende belang als bedoeld in de wet.

Lees verder...

---

Verschil in btw-tarieven maakt medische hulpmiddelenmarkt onduidelijk

De FHI, de Nederlandse brancheorganisatie voor medische technologie, en Nefemed, de belangenorganisatie van leveranciers van medische hulpmiddelen, klagen over oneerlijke concurrentie op de markt voor medische hulpmiddelen. Dit komt door onduidelijkheid over btw-tarieven rondom de hulpmiddelen. De organisaties willen een duidelijke, landelijke aanpak van de Belastingdienst.

Lees verder...

---

Kwart modelovereenkomsten afgewezen door fiscus

Een magere 8% van de modelovereenkomsten die ondernemers tot 1 augustus aan de fiscus hebben voorgelegd zijn goedgekeurd. 23% van de overeenkomsten werd door de Belastingdienst afgekeurd. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris waarmee hij reageert op een WOB-verzoek van MKB Belangen.

Lees verder...

---

Bijna 7.000 aanmeldingen vrijwillige vertrekregeling Belastingdienst

De vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst is dusdanig populair dat 6.900 van de ongeveer 30.000 werknemers zich daarvoor hebben aangemeld.

Lees verder...

---