Hilbrink | Home

EDITIE september 2014

Prinsjesdag: Belastingplan 2015

Het Belastingplan 2015 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer stuurt, beperkt zich tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. Andere jaren bestond het pakket soms uit vier of meer wetsvoorstellen. 
lees verder . . .

Vraag buitenlandse btw terug vóór 30 september 2014

Hebt u in 2013 btw betaald in een ander EU-land? U kunt die btw terugvragen. Doe dit vóór 30 september 2014, anders kan het zijn dat u de btw niet meer terugkrijgt. 

U kunt de btw op 2 manieren terugvragen: 
lees verder . . .

Wijzigingen in WBSO en RDA in 2015

In het Belastingplan 2015 is ook opgenomen hoe de WBSO (Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek) er volgend jaar uit komen te zien. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de wijzigingen in beide regelingen voor 2015 op een rij gezet. 

Een passage uit de wet WVA, artikel 1, L2 wordt met ingang van 2015 geschrapt. Het gaat om de passage waarin is geregeld dat niet-ondernemers (kennisinstellingen) die opdrachten hebben gekregen voor het verrichten van S&O vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gebruik kunnen maken van de WBSO. 
lees verder . . .

Geen mkb-winstvrijstelling voor DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft geen recht op de mkb-winstvrijstelling van 12 procent zoals andere ondernemers. 
lees verder . . .

Btw over door het ziekenhuis ingehuurde verpleegkundigen

De btw is een belasting waarmee de wetgever beoogt de eindconsument te treffen, zeg maar de particulier. Toch merkt die particulier er weinig van, omdat deze belasting verwerkt zit in de prijs van goederen en diensten en de heffing bij de ondernemer plaatsvindt. De ondernemer mag de btw aftrekken die andere ondernemers hem in rekening brengen. Binnen de btw gelden echter vele vrijstellingen. Eén van die vrijstellingen heeft betrekking op de medische sector. De consequentie van de vrijstelling is dat de betreffende ondernemer de hem in rekening gebrachte btw niet kan aftrekken. Hieronder volgt een voorbeeld. 

Een ziekenhuis heeft met spoed een secretaresse nodig. Er wordt een uitzendbureau gebeld en de volgende dag zit de uitzendkracht achter een beeldscherm in het ziekenhuis. De maand erna komt er bij het ziekenhuis de rekening van het uitzendbureau binnen met btw. Het ziekenhuis kan deze btw niet verrekenen. Als het ziekenhuis zelf iemand in (tijdelijke) loondienst had genomen, was over het loon geen btw verschuldigd geweest. Ziekenhuizen en andere organisaties die de btw niet kunnen verrekenen, zullen bij voorkeur kostenposten met btw vermijden. 
lees verder . . .